Registrul Național al Riscurilor de Sănătate este înființat prin HG nr.83/2019, publicată în M.Of. nr.134/20 februarie 2019 și constituie o bază de date electronică, în format web, cu actualizare continuă în format on-line și cu acces restricționat. În acest registru (denumit prescurtat ReSanMed) toate Direcțiile de Sănătate Publică din țară sunt obligate să notifice, prin consemnare, orice factor de risc asupra sănătății publice generat de poluare, accident ecologic, caz de boală generat de un factor de poluare, schimbări climatice, avarie cu potențial de risc asupra sănătății populației sau temperaturi extreme.

Registrul este gestionat de o structură relativ nouă, denumită Institutul Național de Sănătate Publică, aflată în coordonarea Ministerului Sănătății. Acest Institut are obligația de a face trimestrial o analiză a datelor înscrise în registru și de a transmite Ministerului un raport.
ALERTELE privind starea de sănătatea populației vor fi emise de autorități din notele înscrise în Registrul Național al Riscurilor de Sănătate 4

Prin raport se semnalează orice modificare apărută în starea de sănătate a populației în perioada monitorizată. De asemenea un centru de monitorizare din cadrul Institutului va da alarma autorităților care gestionează sisteme de alarmare publică și de intervenție în caz de urgență, atunci când în registru ReSanMed apar informații cu grad ridicat de risc referitoare la poluare, accident ecologic, caz de boală sau temperaturi extreme!

Curiozitatea maximă este dacă Direcțiile de Sănătate Publică (de exemplu din București, Brașov sau Iași) vor avea curajul să înscrie în ReSanMed valorile alarmante de poluare cu pulberi fine generate de traficul rutier sau situațiile de poluare a pânzei freatice cu dejecții provenite de la cartierele de locuințe construite în zone fără rețea de canalizare!!!
De maximă curiozitate va fi și realizarea sincronizării între Registru și Institutul Național de Meteorologie atunci când Institutul va anunța caniculă. În cât timp va veni reacția ReSanMed?!