O nouă șansă pentru reabilitarea clădirilor din centrele istorice. Se acordă prin lege scutire de la plata impozitului local pentru clădirile istorice, pe perioada efectuării lucrărilor 4

Parlamentul a adoptat o nouă lege pentru a încuraja renovarea și reabilitarea clădirilor situate în centrele istorice ale localităților românești. Inițiativa legislativă a fost promovată de deputatul Laurențiu Leoreanu, președintele Comisiei de Apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților.

Prin ințiativa legislativă votată de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională, Codul Fiscal este completat cu o nouă prevedere care dispune că nu se datorează impozit pe clădire pentru perioada dintre data eliberării autorizației de construcție pentru reabilitarea monumentului istoric și data încheierii procesului verbal de recepție finală a lucrărilor efectuate la construcție.

Legea intră în vigoare, după promulgare, pentru noul an fiscal, respectiv de la data de 1 ianuarie 2025.
Link către actul normativ: https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20836