Prin știri, pe înțelesul nostru, spunem ce zice legea în sensul cel mai larg al acestui cuvânt, de normă care reglează viața în societatea românească.
Gabriel Andronache, membru al Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități Camera Deputaților (din 2008)
email: contact@comisiajuridica.ro