Centre educative pentru copiii delincvenți, obligatorii în toate regiunile țării. Secții obligatorii pentru tratarea condamnaților dependenți de droguri în toate penitenciarele din țară. Lege adoptată de Parlament și intrată în vigoare (Legea nr.59/2024) 4
(foto Adevarul)

Zbuciumul politic a lăsat în planul doi intrarea în vigoare a unei legi importante. Legea nr.59/2024, promulgată de Președinte și intrată în vigoare la sfârșitul lunii martie 2024 prevede obligația înființării în toate regiunile de dezvoltare a cel puțin unui centru educativ (denumirea anterioară era penitenciar pentru minori/școală de corecție) pentru copiii care au discernământ limitat și săvârșesc fapte penale cu consecința condamnării la pedepse privative de libertate sau internarea într-un centru educativ.

Este un prim pas care obligă statul să intervină mult mai mult în reinserția socială a delincvenților juvenili.
Celălalt aspect extrem de important este obligația instituită pentru instituțiile statului de a înființa secții specializate pentru tratarea dependenților de droguri sintetice, condamnați la pedepse privative de libertate. Este un pas legislativ uriaș în efortul de a începe măsurile concrete de reducere a consumului de droguri și de substanțe psihoactive cât și pentru reintegrarea socială a acestora.

Finanțarea înființării centrelor educative cât și a secțiilor de tratare pentru persoanele condamnate care au adicții de substanțe psihoactive se poate realiza din fonduri externe, de la bugetul de stat și din fondurile consiliilor județene dar și din spinsorizări. Guvernul, administrațiile locale dar și organismele neguvernamentale au acum cadrul legal pentru a transforma situația ignorată a copiilor infractori sau a condamnaților, dependenți de droguri sintetice, într-o premisă de reintegrare socială.