Category: Legi europene

Regulament european: Constructorii români obligați să respecte cerințe minime de calitate impuse de legea europeană. Garanțiile la materiale trebuie acordate de producători către constructori/dezvoltatori imobiliari care la rândul său ar trebui să le transmită către beneficiarul construcției/locuinței, prin contractul de vânzare-cumpărare

Regulamentul european este un act legislativ care după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene intră în vigoare și produce efecte automat și în România și în toate celelalte …