Asistenților sociali care au cabinete individuale sau societăți profesionale li se va recunoaște vechimea în muncă dacă au achitat contribuțiile sociale 1
https://careersinpsychology.org/

A fost adoptat actul normativ prin care asistenții sociali care activează în forme private de muncă de tipul cabinet individual și societate civilă profesională au dreptul la recunoașterea vechimii în muncă și în profesie ca asistent social, cu excluderea perioadelor în care dreptul de liberă practică a fost suspendat.

Pentru a beneficia de acest drept există două condiții introduse în lege la solicitarea Guvernului, anume:

– să fie plătite asigurările sociale de stat;

– plata sa fie corespunzătoare unui venit echivalent de 12 ori venitul minim brut pe economie raportat la anul în care se realizează veniturile.

Perioada de suspendare a avizului de exercitare a profesiei nu constituie nici vechime în muncă, nici vechime în specialitate.

Link către actul normativ
https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20601