Potrivit legii Ministerul Justiției prin asigurarea resurselor materiale ș instanțele de judecată, împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să se asigure că aceste complete prin viață.

Există trei etape de organizare în specializarea structurilor judecătorești pe diverse ramuri ale dreptului.
Prima etapă de organizare este constituirea de complete specializate. Este etapa cea mai simplă și presupune alocarea de resurse umane pentru constituirea și funcționarea acestor complete.
Pasul doi este constituirea unor secții specializate în domeniile cu cea mai mare nevoie socială.
Completele de judecată specializate: prioritare trebuie să fie cele pentru Minori și Familie! 4

Pasul trei este constituirea de instanțe specializate, la nivelul tribunalelor.
Un exemplu de bună practică în acest sens este Tribunalul pentru Minori și Familie de la Brașov.
Legea nr.304/2004 arată următoarele cu privire la completele, secțiile sau instanțele specializate:

– La începutul fiecărui an, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedintelui acesteia, poate aproba înfiinţarea de complete specializate în cadrul secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în funcţie de numărul şi natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecărei secţii, precum şi de specializarea judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei profesionale a acestora.(art.19 alin.3 din lege)

– În cadrul curţilor de apel funcţionează, în raport cu complexitatea şi numărul cauzelor, secţii sau, după caz, completuri specializate pentru cauze civile, cauze cu profesionişti, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte materii, precum şi completuri specializate pentru cauze maritime şi fluviale.(art.35 alin.2 din lege)

– Completurile specializate ale secţiilor curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţează de preşedintele instanţei, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanţe. Componenţa secţiilor şi completelor specializate se stabileşte de colegiul de conducere al instanţei, în raport cu volumul de activitate, ţinându-se seama de specializarea judecătorului.(art.41 alin.1 și alin.2 din lege)

– În cadrul tribunalelor funcţionează, în raport cu complexitatea şi numărul cauzelor, secţii sau, după caz, completuri specializate pentru cauze civile, cauze cu profesionişti, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte materii, precum şi completuri specializate pentru cauze maritime şi fluviale.(art.36 alin.3 din lege)

– Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.(art.37 alin.2 din lege)

– Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care funcţionează. Cauzele aflate în curs de judecată la data începerii funcţionării tribunalelor specializate, se vor trimite acestora, pe cale administrativă, din oficiu, spre soluţionare. Tribunalul specializat este competent şi în caz de trimitere spre rejudecare.(art.37 alin.3 și 4 din lege)

– În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul judecătoriilor se pot înfiinţa secţii sau complete specializate. În cadrul judecătoriilor se vor organiza secţii sau complete specializate pentru minori şi familie.(art.39 alin.1 și alin.2 din lege)

– Completele şi secţiile specializate pentru minori şi familie, precum şi tribunalele specializate pentru minori şi familie judecă atât infracţiunile săvârşite de minori, cât şi infracţiunile săvârşite asupra minorilor. Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, unii minori şi alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea, competenţa aparţine tribunalului specializat pentru minori şi familie.(art.40 alin.1 și alin.2 din lege)

Prioritare pentru Ministerul Justiție și pentru CSM trebuie să fie completele/secțiile/instanțele specializate pentru MINORI și FAMILIE, ulterior fiind necesară dezvoltarea celorlalte specializări!

De ce: pentru ca procesele privind tutela, adopția unui copil să nu mai dureze ani de zile, pentru ca violența în familie să fie judecată distinct și cu celeritate, asigurând, astfel, în mod real protecția victimelor acestui fenomen.

Și încă o notă de actualitate: Înalta Curte NU ESTE OBLIGATĂ SĂ ÎNFIINȚEZE COMPLETE SPECIALIZATE: LEGEA spune „la începutul fiecărui an, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, …poate aproba înfiinţarea de complete specializate”. Prin urmare, norma nu este imperativă ci de recomandare.