Fotovoltaice pe terenuri agricole degradate. Camera Deputaților a extins zonele în care se pot monta sistemele de energie regenerabilă.

Comisia Juridică și Comisia pentru agricultură au dat raport favorabil, iar plenul Camerei Deputaților a aprobat legea prin care sunt modificate dispozițiile legii nr.18/1991 pentru a permite montarea de sisteme de producere a energiei regenarabile (fotovoltaice, panouri solare, turbine eoliene).

Categoriile de terenuri agricole și pășuni pe care pot fi montate fotovoltaicele și celelalte sisteme de energie regenerabile sunt cele din categoria agricolă III, IV și V considerate neproductive de către specialiștii în agricultură.

În acest sens legea prevede:

– amplasarea sistemelor de energie regenerabilă se va realiza cu avizul direcțiilor agricole pentru suprafețele de până la 1 ha și al Ministerului Agriculturii pentru suprafețele de peste 1 ha,

– avizul trebuie eliberat în 45 de zile, in caz contrar operează, de drept, acordarea tacită a avizului.

– odată cu eliberarea avizului terenul este considerat scos din circuitul agricol (cu plata taxelor legale aferente) ceea ce permite eliberarea autorizației de construcție mult mai repede.

– legea are caracter temporar până la data de 31 decembrie 2026. Prin urmare toate proiectele care se dezvoltă pe terenurile descrise mai sus trebuie autorizate până la acea dată.

Link către legea care urmează sa fie transmisă Președintelui României pentru promulgare (PLx nr.22/2022):

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19581