Consultare publică până la 14 martie 2019: Ministrul Educației Naționale a publicat cifrele de școlarizare pentru anul școlar/universitar 2019 – 2020 (documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro)

Pentru grădinițe sunt prevăzute: 665.000 de locuri la nivelul țării
Pentru învățământul primar (clasele 0 – IV) sunt prevăzute: 935.000 de locuri la nivelul țării
Pentru învățământul gimnazial cu frecvență zi sunt prevăzute: 810.000 de locuri la nivelul țării

În grădinițe vor fi scolarizați 665.000 de copiii în anul 2019 – 2020. La capătul celălalt al traseului  educațional statul dorește pe locuri bugetate 3.043 de doctoranzi și 4.700 de rezidenți 4

Pentru Învățământ liceal

a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi: 164.000 de locuri la nivelul țării
b) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență seral/frecvență redusă :15.000 locuri
c) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență seral 15.000 locuri

3. Învățământ profesional
a) Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional 55.000 locuri la nivelul țării
b) Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică 2.000 de locuri
IV. Învățământ terțiar non universitar (postliceal)
a) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ cu frecvență zi și cu frecvență seral 28.0004)
b) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ special cu frecvență zi 300
c) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne 1.600
d) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Apărării Naționale 1.244
e) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Justiției 2605)
V. Învățământ de artă și sportiv și învățământ obligatoriu cu frecvență redusă și program educațional ”A doua șansă”

1. Numărul de locuri pentru învățământul de artă (muzică, arte plastice, coregrafie) – nivel primar și gimnazial 21.500
2. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv – nivel primar și gimnazial 17.000
3. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv suplimentar – cluburi sportive școlare 53.000
4. Numărul de locuri pentru învățământul obligatoriu cu frecvență 22.500

redusă – nivel primar și gimnazial și program educațional ”A doua șansă” – inclusiv pentru cel organizat în penitenciare
Pentru Învățământul special pentru copii şi elevi cu deficienţe şi/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau a unităților sanitare

1. Numărul total de locuri pentru educație timpurie 3.100 locuri
2. Numărul total de locuri pentru învățământul primar și gimnazial 22.500 locuri
3. Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional 3.150 locuri
4. Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică 1.000 locuri

5. Învățământ liceal
a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi/seral/frecvență redusă 900 locuri
b) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență
zi/seral 300 locuri
Pentru Învățământul superior- studii universitare de licență, din care: 63.771 locuri
Pentru studii universitare de master 36.0417 locuri
Pentru studii universitare de doctorat, din care: 3.043 locuri
Pentru rezidenţiat 4.700 locuri