Dosarul Electronic de Sănătate este un registru electronic gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de Ministerul Sănătății în care sunt înscrise obligatoriu de către medici date privind modul de viață, vicii, afecțiuni sau intervenții medicale ale fiecărui cetățean. Înscrierea datelor se realiza până anul trecut fără consimțământul cetățeanului, în temeiul unui ordin al Ministrului Sănătății, ceea ce ridica mari probleme de securitate a datelor personale, deoarece accesarea ilegală a acestora de către persoane neautorizate nu putea fi pedepsită, reglementarea în baza căreia se realiza înscrierea datelor și accesarea lor neavând caracter de lege ci era un simplu ordin de ministru.

În 2018, prin decizia nr.498/2019, Curtea Constituțională a intervenit și a declarat neconstituțional textul de lege care lăsa înscrierea datelor de sănătate și accesarea acestora la îndemâna unui ordin de ministru, considerând că a fost încălcat dreptul fundamental la viață intimă, privată și familială al fiecărui cetățean.

În sfârșit! Datele noastre intime din Dosarul Electronic de Sănătate sunt protejate prin lege! 4

(foto radioconstanta.ro)

După aproape un an de zile, în luna februarie 2019, Parlamentul a modificat și a completat legea privind reforma în sănătate (Legea nr.95/2006) consacrând prin lege modul de introducere, accesare și gestionare a datelor de sănătate ale fiecăruia dintre cetățeni! Legea are numărul 45/2019 și a fost promulgată de Președintele României și ulterior publicată în Monitorul Oficial nr.192/11 martie 2019.

Modificările vin să ofere protecția datelor medicale și garantarea intimității acestor date care dacă ar ajunge pe mâna unor persoane rău-intenționate ar afecta grav viața socială a cetățenilor victime ale unor astfel de acțiuni ilegale.

Principalele modificări și completări sunt următoarele:

-dreptul fiecărui cetățean de a fi de acord sau de a refuza gestionarea datelor sale medicale prin Dosarul Electronic de Sănătate. Astfel oricine poate cere, în scris, ștergerea numelui, a prenumelui și a celorlalte date unice de identificare din fișa personală, datele medicale rămânând înscrise în dosar, ca date anonime, putând fi prelucrate numai în scop istoric medical sau statistic;

-se instituie mai multe niveluri de acces la datele medicale personale, cele mai importante fiind:

a) modul „sumar de urgență” – accesul se realizează fără consimțământul cetățeanului, denumit în lege pacient; acest nivel este accesibil numai medicilor din sistemul de urgență sau din sistemul medicală primară cu privire la date personale privind alergii și intoleranțe diagnosticate, proteze și alte dispozitive medicale interne, transplant, fistulă arterio-venoasă, diagnostice și proceduri relevante pentru urgență, grup sanguin și factor Rh;

b) modul „istoric medical” – accesul se realizează numai cu consimțământul pacientului exprimat prin configurare parolă sau prin utilizarea PIN-ului cardului de sănătate, în prezența medicului, pentru logare la dosar; este accesibil pentru date privind alergii și intoleranțe diagnosticate, diagnostice, proceduri, intervenții și tratamente;

c) modul „antecedente declarate de pacient” – accesul se realizează numai cu consimțământul pacientului exprimat prin configurare parolă sau prin utilizarea PIN-ului cardului de sănătate, în prezența medicului, pentru logare la dosar; este accesibil pentru date INTIME privind antecedente ereditare, fiziologice, patologice, informații despre mediul și modul de viață, despre consumul de tutun, alcool, cafeină sau droguri.

Atenție sporită la modul de accesare și utilizare a acestor date!

-toate unitățile sanitare din România și cabinetele medicale individuale de medicină au obligația de a înscrie datele obținute despre starea de sănătate a pacienților în Dosarul Electronic de Sănătate, sub sancțiunea unor amenzi; în caz repetare a abaterii se aplică sancțiunea suspendării activității unității medicale sau cabinetului medical.

 

-datele din Dosarul Electronic de Sănătate se păstrează pe durata vieții pacientului, iar după deces se arhivează în regim confidențial, datele urmând a mai fi utilizate, în modul anonimizat, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice, cu excepția situațiilor în care o lege specială interzice o astfel de prelucrare.

 

-se instituie sancțiuni pentru situațiile de utilizare abuzivă sau de prelucrare ilegală a datelor medicale ale cetățenilor, sancțiunile aplicabile fiind cele din Regulamentul european privind protecția datelor personale (GDPR). În Regulamentul european amenzile prevăzute sunt de ordinul zecilor de mii de lei sau în anumite condiții constituie infracțiune faptele prin care, cu intenție, se realizează colectarea sau prelucrarea ilegală de date personale, inclusiv cele cu caracter medical.

 

-refuzul pacienților de a li se utiliza Dosarul Electronic de Sănătate (DES) nu îi privează pe aceștia de acordarea serviciilor medicale în cadrul sistemului de sănătate din România.