Un proiect aprobat săptămâna aceasta de Camera Deputaților consacră posibilitatea ca instanțele de judecată să comunice prin poșta electronică (email) hotărârile pronunțate. Noua prevedere introduce un nou articol, art.154^1, în Codul de Procedură Civilă

Comunicarea electronică a hotărârilor judecătorești se realizează prin email dacă:

– partea solicită în mod expres acest mod de comunicare și oferă datele necesare comunicării (adresă de email);

– dacă instanța, la finalul procesului, dispune în mod expres comunicarea hotărârii prin poștă electronică.

Este de amintit că în prezent instanțele comunică citații prin intermediul poștei electronice ceea ce înseamnă ca nu ar trebui să apară probleme în implementarea noii reglementări comentate mai sus.

Link către fișa actului normativ: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19748