După semnarea în 2017 a acordului de instituire a unei Comunități a Transporturilor la nivel european care include statele membre ale Uniunii Europene și statele nonUE din Balcanii de Vest (Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Kosovo,  Muntenegru și Republica Serbia), comunitate care va juca un rol esențial în dezvoltarea activității de transport la nivel global, fiind garantată libera circulație a mărfurilor pe noi rute exterioare Uniunii Europene, se realizează pasul decisiv în operaționalizarea acestei structuri europene. În această săptămână a fost publicat regulamentul de funcționare a Secretariatului Tehnic Permanent al Comunității Transporturilor la nivel european. Acest Secretariat va fi centrul nodal în privința gestionării informațiilor și a documentelor care vor fi emise de Comunitatea Europeană a Transporturilor.

Secretariatul tehnic va avea sediul în Serbia și procedează la angajarea de personal, prin concurs din toate statele membre cât și din statele nonUE care au aderat la Comunitatea Transporturilor. În acest sens vor fi  publicate anunțurile de organizare a concursurilor pentru funcțiile de director și director adjunct al Secretariatului Tehnic Permanent al Comunității Transporturilor.

Prinde viață Comunitatea Transporturilor la nivel european! Oportunitate de angajare la nivel înalt, european! Structura va avea sediul în Serbia! 4

După ultimele consultări între părți, urmează a fi publicate anunțurile și pentru funcțiile de conducere cât și cele de execuție din cadrul acestei structuri. Cerințele generale de eligibilitate cît și cele speciale sunt publicate în DECIZIA (UE) 2019/299 A CONSILIULUI din 12 februarie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului director regional al Comunității transporturilor în ceea ce privește anumite aspecte de personal legate de punerea în aplicare a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 21.02.2019 (www.eur-lex.europa.ue)

Salariile orientative care pot fi câștigate de personalul secretariatului sunt următoarele:

 

1.Funcția
2.Salariul lunar în euro
Director     8 000 -10 000
Director adjunct     6 000 -7 000
Șef de divizie    5 500 -6 200
Expert     4 500 -5 000
Asistent al directorului     2 500
Secretar     2 000