Producătorii agricoli și comercianții au obligația să raporteze, electronic, stocurile de produse alimentare pe care le dețin, ca măsură de siguranță națională

– A fost adoptată legea care obligă producătorii, procesatorii și comercianții de produse alimentare (legume – fructe, cereale, carne, apă minerală naturală, etc.) să raporteze stocurile de produse pe care le dețin.

– Raportarea se va face în sistem electronic către un registru electronic care va fi constituit de Ministerul Agriculturii.

– Legea nu este aplicabilă comercianților care dețin structuri de vânzare cu suprafață de vânzare de până la 400 mp inclusiv.

– Raportarea se va face până la data de 15 ale lunii în curs pentru luna anterioară.

– Raportarea este considerată de inițiatorul legii, deputatul Emil Dumitru, ca fiind o măsură fundamentală de siguranță națională.

– Încălcarea obligației legale de raportare constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000 lei și 20.000 lei.

Proiectul de act normativ va fi transmis Președintelui României pentru promulgare.

Link către propunerea legislativă adoptată de Camera Deputaților: https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19873