Se instituie concurența pe piața serviciilor de ecarisaj. Pe lângă autoritățile locale și asociațiile din domeniul protecției animalelor, vor putea presta astfel de servicii și societățile comerciale 4

(sursa foto google.com)

Se instituie concurența pe piața serviciilor de ecarisaj. Pe lângă autoritățile locale și asociațiile din domeniul protecției animalelor, vor putea presta astfel de servicii și societățile comerciale.

În prezent legea permite numai autorităților locale și ONG-urilor să presteze direct sau prin concesiune servicii de gestiune a animalelor.

Modificarea legislativă la OUG nr.155/2001 aduce următoarele noutăți:

– Serviciile de gestiune ale animalelor a câinilor fără stăpân pot fi prestate de autoritățile locale prin servicii publice specializate, de ONG uri prin delegare gestiune sau prin concesiune sau de către persoane juridice de tip SRL prin concesiunea serviciului sau prin delegare de gestiune pe baza unui regulament aprobat de unitatea administrativ teritorială interesată.

– Prestarea seviciilor se va realiza fie prin gestiune directă (cazul serviciilor publice ale autorităților locale, primării și Consilii Locale), prin delegare de gestiune (către asociații sau fundații ori societăți comerciale cu personalitate juridică) sau prin concesiune (către asociații sau fundații ori societăți comerciale cu personalitate juridică).

– Serviciile medical-veterinare sunt stabilite prin modificarea legislativă adusă art.2 alin (4) din OUG 115/2001 în sarcina celui care prestează activitatea. Până în prezent legea obliga autoritatea locală să asigure prestațiile medical-veterinare indiferent de forma de prestare a serviciilor (publică prin serviciul specializat sau privată prin ONGuri).

Reamintim că o altă prevedere care reglementa posibilitatea Consiliilor Județene să înfiiințeze servicii de gestiune a câinilor fără stăpân a fost atacată la Curtea Constituțională iar legea a fost declarată parțial neconstituțională în prezent fiind în procedură de reexaminare la Senat.

Link către PLx 116/2023: https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20708

Mai citește pe ComisiaJuridica.ro și despre Lege: Toate cinematografele de stat urmează a fi transferate autorităților locale – Comisia Juridică, în viziunea unui membru al său (comisiajuridica.ro)