Persoanele fizice pot vinde terenurile agricole pe care se află pomi sau viță de vie fără complicațiile dreptului de preemțiune.

Camera Deputaților a stabilit că terenurile agricole situate în extravilan, pe care sunt amplasate culturi de pomi și viță-de-vie, aflate în proprietatea persoanelor fizice se pot înstrăina până la o suprafață de cel mult 3 ha într-o perioadă de 3 ani.

Mai mult, aceste terenuri pot fi revândute făra ca cel care a revândut mai repede de 8 ani de la cumpărare să plătească exorbitantul impozit de 80% din diferența de valoare dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare.

De asemenea, prin proiectul votat miercuri, primăriile (prin consiliile locale) și consiliile județene pot cumpăra terenuri agricole situate în extravilanul propriu sau al altor unități administrativ teritoriale, pentru obiective de investiții de interes public local.

Legislația nu permitea acest tip de achiziții de către unitățile administrativ teritoriale.

Comisiile parlamentare raportoare pentru PLx 227/2022 au fost Comisia Juridică și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Link către proiectul de lege:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19725