Revoluție în materia compensării creanțelor: Datoriile contribuabililor vor putea fi compensate cu cele ale statului, indiferent cine administrează bugetul unde se află datoria 1
sursa foto freepik

Revoluție în materia compensării creanțelor contribuabililor cu datorii ale acestora prezente sau viitoare către stat indiferent dacă este vorba despre bugetul de stat sau despre bugetele locale.

Deputatul Bogdan Huțucă, președintele Comisiei de Buget, Finanțe și Bănci a reușit să obțină votul Parlamentului pentru o procedură fiscală revoluționară.

Conform legii adoptate de Camera Deputaților, cameră decizională, orice sumă certă, lichidă și exigibilă pe care statul o datorează spre restituire unui contribuabil (datorie stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă) va putea fi compensată cu orice datorie pe care o are același contribuabil o are către stat sau autoritate locală, indiferent cine administrează bugetul către care există datoria.

Practic o sumă de restituit din bugetul de stat (de exemplu 2000 lei impozit pe profit nedatorat) va putea fi compensată cu o datorie către un buget local (de exemplu 2000 lei impozit pe clădiri) sau viceversa.

Procedura de compensare va fi stabilită prin ordin comun al Ministrului Finanțelor și al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În prezent este posibilă numai compensarea unei sume de restituit din bugetul de stat cu o datorie către același buget de stat și o sumă de restituit din bugetul local cu o datorie către același buget local.

Asistăm la o schimbare de paradigmă în materie fiscală care va opera în favoarea contribuabilului și va favoriza conformarea voluntară a acestuia.

Mai citește pe ComisiaJuridica.ro și despre Avocații pot obține extrase și încheieri de carte funciară prin acces online direct la baza de date a Cărții Funciare. Același drept îl au notarii. – Comisia Juridică, în viziunea unui membru al său (comisiajuridica.ro)