Avocații pot obține extrase și încheieri de carte funciară prin acces online direct la baza de date a Cărții Funciare. Același drept îl au notarii. 7

Actul normativ care modifică legea cadastrului a fost votat marți de Camera Deputaților, pe baza raportului comun de adoptare propus de Comisia Juridică și de Comisia pentru Administrație.

Prevederi principale:

– Avocații dobândesc acces electronic la Cartea Funciară și pot obține extrase de carte funciară sau încheieri de carte funciară cu privire la date solicitate a fi înscrise în cartea funciară.

Același drept îl au notarii și instituțiile sau autoritățile publice.

Autenticitatea documentelor generate în format electronic este dată de certificarea prin sigiliul electronic al Agenției Naționale de Cadastru, conform dispozițiilor noi legi.

– Dobândesc acces gratuit la Cartea Funciară și practicienii în insolvență.

– Se reglementează accesul gratuit al avocaților și notarilor la Registrul Național-nomenclatorul străzilor din România.

Legiuitorul a apreciat că permiterea accesului notarilor și avocaţilor la bazele de date descrise mai sus, deținute de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, va facilita activitatea de consiliere și prestații juridice efectuată de cele două profesii în relația cu cetățenii.

Fișa actului normativ:

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19612

În procedura de promulgare, actul normativ va fi transmis Președintelui României.

Mai citește pe ComisiaJuridica.ro si despre:

Lege pro-viață: Patronii de balastiere obligați să împrejmuiască exploatarea, să supravegheze zona și să semnalizeze pericolul de înec. Amenzi de zeci de mii de lei – Comisia Juridică, în viziunea unui membru al său (comisiajuridica.ro)

Avocații pot obține extrase și încheieri de carte funciară prin acces online direct la baza de date a Cărții Funciare. Același drept îl au notarii. 8