Taloanele pentru pensiile militare pot fi primite prin email. Legea adoptată de Parlament intră in vigoare după promulgare 7

Camera Deputaților a aprobat raportul favorabil Comisiei de Apărare cu privire la propunerea legislativă care instituie posibilitatea pentru pensionarii militari de a opta pentru a primi talonul de pensie prin email.

Dispoziția legală care modifică articolul 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat are următorul conținut:

– “Casele de pensii sectoriale transmit, la cerere, pe e-mail sau în contul on-line deschis în portalul fiecărei case sectoriale, talonul de plată în format electronic, pensionarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor prevăzute la alin.(1) şi (2) în cont curent sau în cont de card, situaţie în care transmiterea taloanelor de plată, potrivit alin.(3), se efectuează doar la solicitarea persoanelor îndreptățite.”

– “Talonul de plată cu privire la sumele plătite se transmite începând cu luna următoare înregistrării cererii prevăzute la alin.(4), în maximum 48 de ore de la efectuarea plăţii drepturilor în cont curent sau cont de card.”

– “Talonul de plată transmis în format electronic produce efecte juridice identice cu talonul de plată transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa pensionarului.”

– “Talonul de plată transmis în format electronic este acceptat ca document valid în relaţia cu toate instituţiile şi autorităţile publice. Instituţiile şi autorităţile publice care îl solicită nu vor condiţiona oferirea de informaţii sau de servicii de prezentarea talonului de plată în format fizic.”

– “Casele de pensii sectoriale arhivează taloanele de plată transmise în format electronic în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile tehnice stabilite de Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.”

Mai citește pe ComisiaJuridică.ro și despre Avocații pot obține extrase și încheieri de carte funciară prin acces online direct la baza de date a Cărții Funciare. Același drept îl au notarii. – Comisia Juridică, în viziunea unui membru al său (comisiajuridica.ro)

Taloanele pentru pensiile militare pot fi primite prin email. Legea adoptată de Parlament intră in vigoare după promulgare 8